1. Po co jest ten portal?

Youreferences.com umożliwia w łatwy i przystępny sposób zaprezentowanie swojego zawodowego dossier nowym, potencjalnym pracodawcom. Nie odbywa się to jednak w tradycyjny opisowy sposób, lecz poprzez zdobywanie w zależności od jakości wykonywanej pracy gwiazdek doświadczenia, których sumą będzie Generalny Ranking. Reasumując, im więcej punktów chwały, tym wyższa pozycja w rankingu. Ponadto za zdobycie maksymalnych ocen we wszystkich możliwych kategoriach od minimum trzech pracodawców, konto uzyska status Premium, a przy zdjęciu profilowym wyświetlać się będzie korona.

2. Jak to działa?

Należy najpierw założyć konto poprzez opcję rejestracji dostępnej w górnej części ekranu. Następnie można wysłać link do swojego profilu (Profile Link) byłemu bądź aktualnemu pracodawcy, po to by ocenił nasze kompetencje w 5cio-gwiazdkowym systemie oceny w kategoriach takich jak:
Kwalifikacje i wykształcenie
Dokładność i terminowość
Znajomość języków obcych
Efektywność i samodzielność
Umiejętność szybkiego uczenia się oraz kreatywność

3. Czy do wystawienia referencji wymagane jest założenie konta?

Tak. W celu wystawienia referencji niezbędna jest rejestracja.

4. Czy mogę ocenić sam siebie?

Nie ma takiej możliwości. Referencje wystawione mogą być jedynie innemu użytkownikowi przez pracodawcę posiadającego konto.

5. Czy mogę zaprezentować swój zawodowy profil znajomym na facebooku?

Tak. Można to zrobić za pomocą przycisku udostępnij znajdującego się pod zdjęciem profilowym.